Thực đơn - Món ếch

ẾCH TẨM BỘT: 115.000-130.000/Đĩa

ẾCH XÀO CHUA NGỌT: 115.000-130.000/Đĩa

ẾCH CHIÊN BƠ: 115.000-130.000/Đĩa

ẾCH XÀO XẢ ỚT: 115.000-130.000/Đĩa

 

 

 

ẾCH RANG MUỐI: 115.000-130.000/Đĩa

ẾCH CHIÊN MẮM: 115.000-130.000/Đĩa