Thực đơn - Món cá

CÁ BỐNG SÔNG TRÀ KHO TIÊU: 90.000 - 95.000/Tộ

CÁ DIÊU HỒNG OM DƯA CẢI: 145.000-165.000/Con

CÁ THU (LÁT) SỐT CÀ CHUA: 150.000-160.000/Lát

 

 

CÁ BÔNG LAU KHO TỘ: 95.000 - 110.000/Tộ

CÁ BỚP KHO THỊT: 150.000-160.000/Tộ

CÁ BỚP OM DƯA CẢI: 150.000-160.000/Đĩa

 

 

 

CÁ THU (LÁT) CHIÊN MẮM XOÀI: 150.000-160.000/Lát

CÁ THU (LÁT) CHIÊN: 150.000-160.000/Lát

 

 

 

CÁ LÓC KHO TỘ: 95.000 - 110.000/Tộ

CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN XÙ: 145.000-165.000/Con

 

 

CÁ LÓC CHIÊN MẮM XOÀI: 145.000-165.000/Con

 

 

 

CÁ SỌC DƯA KHO NGHỆ TƯƠI 150.000-165.000đ

CÁ SUỐI CHIÊN MẮM: 135.000-150.000