Thực đơn - Món rau

RAU DỀN ĐỎ LUỘC: 55.000-68.000/Đĩa

 

 

 

NGŨ QUẢ LUỘC: 65.000- 75.000

 

 

 

ĐẬU BẮP LUỘC: 45.000-55.000

 

 

 

MẮM KHO QUẸT CHẤM RAU LUỘC: 20.000/Tộ

RAU MUỐNG XÀO TỎI: 50.000-65.000/Đĩa

 

 

 

RAU LANG XÀO TỎI: 50.000-65.000/Đĩa

RAU MỒNG TƠI LUỘC: 55.000-68.000/Đĩa

 

 

RAU CẢI XÀO TỎI: 50.000-65.000/Đĩa

 

 

RAU RỪNG XÀO TỎI: 55.000-65.000/Đĩa

 

 

 

RAU RỪNG LUỘC: 55.000-70.000/Đĩa

 

 

 

RAU LANG LUỘC: 50.000-65.000/Đĩa

 

 

 

RAU MUỐNG LUỘC: 50.000-65.000/Đĩa

RAU CẢI LUỘC: 50.000-65.000/Đĩa

RAU MỒNG TƠI XÀO TỎI: 55.000-68.000/Đĩa