Thực đơn - Cá Suối Thiên Nhiên

CÁ SUỐI THIÊN NHIÊN :135.000-145.000

CÁ SỌC DƯA NƯỚNG NGHỆ: 165.000-175.000

CÁ SỌC DƯA KHO NGHỆ TƯƠI 150.000-165.000đ