Thực đơn - Thịt bò

BÒ BÓP THẤU: 115.000-130.000/Đĩa

BÒ XÀO HÀNH CÀ: 110-130.000/Đĩa

 

 

 

BÒ XÀO ỚT ĐÀ LẠT: 115.000-130.000/Đĩa

BÒ XÀO SA TẾ: 115.000-130.000/Đĩa

 

 

 

BÒ XÀO NẤM TƯƠI: 115.000-130.000/Đĩa

 

 

 

BÒ XÀO LÁ LỐT: 115.000-130.000/Đĩa

BÒ XÀO RAU CẢI : 115.000-130.000