Thực đơn - Thịt gà

GÀ XÀO SẢ ỚT (ĐĨA): 150.000-175.000

GÀ XÀO SẢ ỚT (1/2 CON): 180.000-220.000

 

 

 

GÀ KHO GỪNG (ĐĨA): 150.000-175000

 

 

 

GÀ KHO GỪNG (1/2 CON): 180.000- 220.000

GÀ CHIÊN MẮM (ĐĨA): 150.000-175000

 

 

GÀ CHIÊN MẮM (1/2 CON): 180.000- 220.000​

GÀ RANG MUỐI SẢ (ĐĨA): 150.000-175.000

GÀ RANG MUỐI SẢ (1/2 CON): 180.000- 220.000

GÀ RANG TIÊU (ĐĨA): 150.000-175.000

GÀ RANG TIÊU (1/2 CON): 180.000- 220.000​​

GÀ XÀO NẤM (ĐĨA): 150.000-175.000

 

 

 

GÀ XÀO NẤM (1/2 CON): 180.000- 220.000

 

 

 

GÀ RÁN CHUA NGỌT (ĐĨA): 150.000-175.000

 

 

 

GÀ RÁN CHUA NGỌT (1/2 CON): 180.000- 220.000

 

 

GÀ LUỘC (1/2 CON): 190.000- 220.000​

 

 

 

GÀ HẤP HÀNH (1/2 CON): 190.000- 220.000

 

 

GÀ XÉ TRỘN (1/2 CON): 190.000- 220.000

GÀ CHIÊN BƠ TỎI (ĐĨA): 150.000-175.000