Thực đơn - Món canh

CANH RIÊU CUA NẤU RAU MỒNG TƠI MƯỚP: 95.000-105.000/Tô

CANH RAU CHÙM NGÂY NẤU TÔM/ THỊT: 100.000-110.000/Tô

 

 

 

CANH RAU MỒNG TƠI NẤU TÔM/ THỊT: 95.000-105.000/Tô

CANH RAU MUỐNG NẤU TÔM/ THỊT: 95.000-105.000/Tô

CANH RAU MUỐNG NẤU NGHÊU/ HẾN: 95.000-105.000/Tô

 

 

 

CANH RAU CẢI NẤU CÁ RÔ: 95.000-105.000/Tô

CANH RAU CẢI NẤU TÔM/ THỊT: 95.000-105.000/Tô

CANH TẬP TÀNG NẤU TÔM/ THỊT: 95.000-105.000/Tô

CANH RAU DỀN ĐỎ NẤU TÔM/ THỊT: 95.000-105.000/Tô

CANH KHỔ QUA NẤU TÔM/ THỊT: 95.000-105.000/Tô

 

 

 

CANH KHỔ QUA NẤU CHẢ CÁ: 95.000-105.000/Tô

 

 

 

CANH KHỔ QUA NHỒI THỊT BĂM: 95.000-105.000/Tô

CANH NẤM THỊT GÀ: 110.000-150.000/Tô

CANH TRỨNG ĐẬU KHUÔN: 95.000-105.000/Tô

CANH CHUA THỊT BÒ: 95.000-110.000/Tô

CANH CHUA THỊT NẠC: 95.000-110.000/Tô

 

 

 

CANH CHUA TÔM: 95.000-110.000/Tô

 

 

CANH CHUA CÁ BỚP: 150.000-160.000/Tô

CANH CHUA CÁ BÔNG LAU: 95.000-110.000/Tô

CANH CHUA CÁ LÓC: 95.000-110.000/Tô

CANH CHUA HẾN: 95.000-105.000/Tô

CANH RIÊU CUA NẤU RAU CHÙM NGÂY: 95.000-110.000/Tô

 

 

CANH CHUA NGHÊU: 95.000-105.000/Tô

 

 

 

CANH CÁ SỌC DƯA NẤU MẺ THÌ LÀ 165.000-175.000đ