Thực đơn - Món khác

RẠM ĐỒNG RANG MUỐI : 125-145.000/ Đĩa

VỊT QUAY LÁ MÓC MẬT: 195.000 - 220.000/ Đĩa