Thực đơn - Món tôm

TÔM SỐT CÀ RI: 115.000-135.000/Đĩa

TÔM OM SA TẾ TỎI: 115.000-135.000/Đĩa

TÔM BÓC VỎ RIM: 130.000-140.000/Đĩa

 

 

TÔM RIM THỊT: 130.000-135.000/đĩa

 

 

 

TÔM SÚ HẤP: 189.000-219.000/đĩa

TÔM SÚ NƯỚNG: 189.000-219.000/đĩa


 

TÔM SÚ RANG ME: 179.000-195.000/đĩa

TÔM XÀO HÀNH NẤM: 135.000-145.000/Đĩa

 

 

TÔM XÀO CHUA NGỌT: 135.000-145.000/Đĩa