Thực đơn - Cà tím

CÀ TÍM CHIÊN MẮM TỎI ỚT: 50.000-65.000/đĩa

 

 

 

CÀ TÍM SỐT THỊT NẠC BĂM: 75.000-90.000/đĩa

 

 

CÀ TÍM CHIÊN GIÒN: 55.000-70.000/đĩa

CÀ TÍM SỐT XÌ DẦU: 55.000-70.000/đĩa

CÀ TÍM THỊT BĂM OM NỒI ĐẤT: 75.000-90.000/Tộ