Thực đơn - Đậu phụ

ĐẬU PHỤ SỐT TỨ XUYÊN: 75.000-90.000/Đĩa

 

 

ĐẬU SỮA CHIÊN XÙ: 60.000-65.000

 

 

 

ĐẬU RÁN TẨM HÀNH: 50.000-65.000/Đĩa

 

 

 

ĐẬU PHỤ SỐT CÀ CHUA: 50.000-65.000/Đĩa

ĐẬU LUỘC / CHIÊN (CHẤM MẮM TÔM BẮC): 50.000-65.000/Đĩa

 

 

 

ĐẬU SỮA HẤP: 55.000-65.000/Đĩa

ĐẬU SỮA CHIÊN PHỒNG: 55.000-65.000/Đĩa

ĐẬU PHỤ SỐT THỊT BĂM: 75.000-85.000/Đĩa

ĐẬU RÁN XÀO BA CHỈ: 85.000-95.000/Đĩa

ĐẬU PHỤ SỐT CAY: 50.000-65.000/Đĩa

 

 

 

ĐẬU PHỤ NHỒI THỊT SỐT CÀ CHUA: 85.000-95.000/Đĩa