Thực đơn - Món trứng

TRỨNG RÁN 50.000-60.000/Đĩa

TRỨNG RÁN THỊT BĂM: 60.000-75.000/Đĩa

TRỨNG CUỘN BƠ HÀNH: 55.000-65.000/Đĩa

 

 

 

TRỨNG CUỘN CÀ CHUA: 55.000-65.000/Đĩa

 

 

 

TRỨNG CUỘN NẤM: 55.000-65.000/Đĩa

TRỨNG SỐT CÀ: 55.000-65.000/Đĩa